Brottsoffermyndigheten logga in

Mina sidor

På Mina Sidor har du möjlighet att se dina ärenden. Där finns de ärenden du har skickat in samt eventuella bilagor. För att kunna öppna dessa dokument, …

Välkommen till Brottsoffermyndigheten | Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Logga in | Vittnesstödutbildning – Brottsoffermyndigheten

Logga in | Vittnesstödutbildning

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och information till brottsoffer och vittnen i samband med rättegångar. Det finns vittnesstöd vid …

Logga in | Barn som bevittnat våld – Brottsoffermyndigheten

Logga in | Barn som bevittnat våld

Skriv in den e-postadress du använder för att logga in på webbutbildningen. Om du inte får någon e-post i din inkorg kan du behöva kolla din skräppost. Kontakta …

Hur ansöker jag om brottsskadeersättning?

Hur ansöker jag om brottsskadeersättning? | Brottsoffermyndigheten

Polisens förundersökning och domen kan Brottsoffermyndigheten ta in. Om du har kvitton, läkarintyg eller annat underlag som du vill att vi ska ta del av går det …

Du behöver i de flesta fall inte skicka med några handlingar tillsammans med din ansökan. Polisens förundersökning och domen kan Brottsoffermyndigheten ta …

Ersättning vid brott | Brottsoffermyndigheten

Någon ringde till mig och sa att hen arbetade på Brottsoffermyndigheten och att jag skulle logga in på min bank med bank-id.

Här får du svar på de vanligaste frågorna som ställs om ersättning vid brott.

Brottsskadeersättning – Brottsoffermyndigheten

Brottsskadeersättning | Brottsoffermyndigheten

Ansökan om brottsskadeersättning måste skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år från det att: brottet begicks, om det inte inletts någon …

När kan du få ersättning från staten?

Sök medel – sök projektmedel från Brottsofferfonden

Sök medel – sök projektmedel från Brottsofferfonden | Brottsoffermyndigheten

… med uppmaning om att logga in på Brottsoffermyndighetens Mina sidor. … den genom att signera, varpå ansökan skickas in till Brottsoffermyndigheten.

Ni kan söka medel för brottsofferinriktade projekt från Brottsofferfonden två gånger per år. Om ni söker senast den 1 april får ni beslut i juni och söker …

Keywords: brottsoffermyndigheten logga in